ผลงานที่ผ่านมา . . .

AISIN AW CO.,LTD.

AISIN SEIKI CO.,LTD.

AISIN AI (THAILAND) CO.,LTD.

ADVICS MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.

ARAKAWA CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.

F & N UNITED LIMITED

HONDA AUTOMOBILE(THAILAND) CO.,LTD.

INOAC(THAILAND) CO.,LTD.

ISUZU ENGINE MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.

KAO COMMERCIAL(THAILAND) CO.,LTD.

KUBOTA ENGINE(THAILAND) CO.,LTD.

NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD. 

TAIYO GASES CO., LTD.

THAI DAIZO AEROSOL CO.,LTD.

TOTO (THAILAND) CO.,LTD.

TOYO INK (THAILAND) CO.,LTD

TSUBACO KTE (THAILAND) CO.,LTD.

TSUJIYA (THAILAND) CO.,LTD.

UNI-CHARM(THAILAND) CO.,LTD.

Etc.

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

งานติดตั้งระบบ

Learn More

หน้าจอแสดงผล-
การทำงาน

งานติดตั้งอุปกรณ์-ไฟฟ้ากันระเบิด